← Back to authors

Straton de Sardes, Straton de Sardes, Straton of Sardis, Στράτων

Epigrams