← Back to keywords

Fletus

Fletus lat crying eng pleur fra pianto ita choro por llanto spa

Epigrams

Scholia