← Back to keywords

Thales Milesius

Thales Milesius lat Thales eng Thalès fra Talete ita Tales de Mileto por Θαλῆς ὁ Μιλήσιος grc Tales de Mileto spa

Epigrams

Scholia