Epigram 2.1.h

URN
Created on
By
Updated on

Descriptions

Texts

καὶ Σύριος σελάγιζε σαοφροσύνῃ Φερεκύδης
ἱστάμενος: σοφίης δὲ θεουδέα κέντρα νομεύων,
οὐρανὸν ἐσκοπίαζε, μετάρσιον ὄμμα τιταίνων.
καὶ σοφὸς Ἡράκλειτος ἔην, θεοείκελος ἀνήρ,
ἔνθεον ἀρχαίης Ἐφέσου κλέος, ὅς ποτε μοῦνος
ἀνδρομέης ἔκλαιεν ἀνάλκιδος ἔργα γενέθλης.
καὶ τύπος ἁβρὸς ἔλαμπεν ἀριστονόοιο Κρατίνου,
ὅς ποτε δημοβόροισι πολισσούχοισιν Ἰώνων
θυμοδακεῖς ἐθόωσεν ἀκοντιστῆρας ἰάμβους,
κῶμον ἀεξήσας, φιλοπαίγμονος ἔργον ἀοιδῆς.
εἱστήκει δὲ Μένανδρος, ὃς εὐπύργοισιν Ἀθήναις
ὁπλοτέρου κώμοιο σελασφόρος ἔπρεπεν ἀστήρ:
πολλάων γὰρ ἔρωτας ἀνέπλασε παρθενικάων,
καὶ Χαρίτων θεράποντας ἐγείνατο παῖδας ἰάμβους,
ἅρπαγας οἰστρήεντας ἀεδνώτοιο κορείης,
μίξας σεμνὸν ἔρωτι μελίφρονος ἄνθος ἀοιδῆς.
Ἀμφιτρύων δ᾽ ἤστραπτεν, ἀπειρογάμῳ τρίχα δάφνῃ
στεψάμενος: πᾶσιν μὲν ἐύσκοπος εἴδετο μάντις:
ἀλλ᾽ οὐ μάντις ἔην Ταφίης δ᾽ ἐπὶ σήματι νίκης
στέμμα πολυστρέπτοισιν ἐπάρμενον εἶχεν ἐθείραις,
Ἀλκμήνης μενέχαρμος ἀριστοτόκου παρακοίτης,
Θουκυδίδης δ᾽ ἐλέλιξεν ἑὸν νόον ἦν δὲ νοῆσαι
οἷά περ ἱστορίης δημηγόρον ἦθος ὑφαίνων
δεξιτερὴν γὰρ ἀνέσχε μετάρσιον, ὡς πρὶν ἀείδων
Σπάρτης πικρὸν Ἄρηα καὶ αὐτῶν Κεκροπιδάων,
Ἑλλάδος ἀμητῆρα πολυθρέπτοιο τιθήνης.
οὐδ᾽ Ἁλικαρνησοῦ με παρέδραμε θέσπις ἀηδών,
Ἡρόδοτος πολύιδρις, ὃς ὠγυγίων κλέα φωτῶν,
ὅσσα περ ἠπείρων δυὰς ἤγαγεν, ὅσσα περ αἰὼν
ἔδρακεν ἑρπύζων, ἐνάταις ἀνεθήκατο Μούσαις,
μίξας εὐεπίῃσιν Ἰωνίδος ἄνθεα φωνῆς.
Θήβης δ᾽ Ὠγυγίης Ἑλικώνιος ἵστατο κύκνος,
Πίνδαρος ἱμερόφωνος, ὃν ἀργυρότοξος Ἀπόλλων
ἔτρεφε Βοιωτοῖο παρὰ σκοπιὴν Ἑλικῶνος,
καὶ μέλος ἁρμονίης ἐδιδάξατο: τικτομένου γὰρ
ἑζόμεναι λιγυροῖσιν ἐπὶ στομάτεσσι μέλισσαι
κηρὸν ἀνεπλάσσαντο, σοφῆς ἐπιμάρτυρα μολπῆς.

— Paton edition

Splendeva per la saggezza Ferecide di Siro: padroneggiando l’assillo divino d’un’alta sapienza scrutava con occhi protesi l’abisso celeste. C’era anche Eraclito, sapiente, uomo simile agli dei, gloria di Efeso antica, ispirato: l’unico, un tempo, che della stirpe vile degli uomini pianse le sorti. Anche la molle figura brillava del grande Cratino: su governanti di Ioni, divoratori di popolo, un tempo affilò come frecce le punte dei giambi mordaci, nobilitò la commedia, quel genere ricco di celie. (Ritto) stava Menandro, il quale come splendente stella della commedia novella brillava in Atene dalle torri ben fatte. Infatti di molte vergini modellò passioni di amore, rapimenti di verginità privo di doni nuziali, furenti.
Anfitrione risplendeva, coronando la chioma di vergine alloro; ad ognuno pareva un profeta veggente; eppure non era un profeta, come segno di riconoscimento della vittoria sui Tafi portava una corona che si trovava sui capelli ricci, sposo valoroso di Alcmena, madre di nobili figli.Tucidide faceva vibrare la sua mente, tessendo il carattere oratorio riguardo la storia; infatti la mano destra era sollevata in alto, così come quando cantando la violenta guerra di Sarta e degli uomini ateniesi, mietitrice della prole della Grecia madre. Né mi sfuggì l’usignolo divino di Alicarnasso, il saggio Erodoto, che le azioni gloriose degli avi, quelle dei due continenti che guidò, quando fu visto dal tempo che sfugge, consacrò alle nove Muse, mischiando allo stile la grazia della lingua Ionica.
C’era il cigno eliconio dell’antichissima Tebe Pindaro, dal delizioso canto, il quale fu allevato da Apollo dall’arco di argento presso la vetta dell’Elicona beotico e imparò la melodia della musica;
Mentre nasceva infatti, le api ,posandosi sopra le labbra canore, fecero un favo, testimonianza di un canto geniale.

Authors

Cities

Keywords

Scholia

Comments

Alignments

καὶ Σύριος σελάγιζε σαοφροσύνῃ Φερεκύδης
ἱστάμενος : σοφίης δὲ θεουδέα κέντρα νομεύων ,
οὐρανὸν ἐσκοπίαζε , μετάρσιον ὄμμα τιταίνων .
καὶ σοφὸς Ἡράκλειτος ἔην , θεοείκελος ἀνήρ ,
ἔνθεον ἀρχαίης Ἐφέσου κλέος , ὅς ποτε μοῦνος
ἀνδρομέης ἔκλαιεν ἀνάλκιδος ἔργα γενέθλης .
καὶ τύπος ἁβρὸς ἔλαμπεν ἀριστονόοιο Κρατίνου ,
ὅς ποτε δημοβόροισι πολισσούχοισιν Ἰώνων
θυμοδακεῖς ἐθόωσεν ἀκοντιστῆρας ἰάμβους ,
κῶμον ἀεξήσας , φιλοπαίγμονος ἔργον ἀοιδῆς .
εἱστήκει δὲ Μένανδρος , ὃς εὐπύργοισιν Ἀθήναις
ὁπλοτέρου κώμοιο σελασφόρος ἔπρεπεν ἀστήρ :
πολλάων γὰρ ἔρωτας ἀνέπλασε παρθενικάων ,
καὶ Χαρίτων θεράποντας ἐγείνατο παῖδας ἰάμβους ,
ἅρπαγας οἰστρήεντας ἀεδνώτοιο κορείης ,
μίξας σεμνὸν ἔρωτι μελίφρονος ἄνθος ἀοιδῆς .
Ἀμφιτρύων δ ἤστραπτεν , ἀπειρογάμῳ τρίχα δάφνῃ
στεψάμενος : πᾶσιν μὲν ἐύσκοπος εἴδετο μάντις :
ἀλλ οὐ μάντις ἔην Ταφίης δ ἐπὶ σήματι νίκης
στέμμα πολυστρέπτοισιν ἐπάρμενον εἶχεν ἐθείραις ,
Ἀλκμήνης μενέχαρμος ἀριστοτόκου παρακοίτης ,
Θουκυδίδης δ ἐλέλιξεν ἑὸν νόον ἦν δὲ νοῆσαι
οἷά περ ἱστορίης δημηγόρον ἦθος ὑφαίνων
δεξιτερὴν γὰρ ἀνέσχε μετάρσιον , ὡς πρὶν ἀείδων
Σπάρτης πικρὸν Ἄρηα καὶ αὐτῶν Κεκροπιδάων ,
Ἑλλάδος ἀμητῆρα πολυθρέπτοιο τιθήνης .
οὐδ Ἁλικαρνησοῦ με παρέδραμε θέσπις ἀηδών ,
Ἡρόδοτος πολύιδρις , ὃς ὠγυγίων κλέα φωτῶν ,
ὅσσα περ ἠπείρων δυὰς ἤγαγεν , ὅσσα περ αἰὼν
ἔδρακεν ἑρπύζων , ἐνάταις ἀνεθήκατο Μούσαις ,
μίξας εὐεπίῃσιν Ἰωνίδος ἄνθεα φωνῆς .
Θήβης δ Ὠγυγίης Ἑλικώνιος ἵστατο κύκνος ,
Πίνδαρος ἱμερόφωνος , ὃν ἀργυρότοξος Ἀπόλλων
ἔτρεφε Βοιωτοῖο παρὰ σκοπιὴν Ἑλικῶνος ,
καὶ μέλος ἁρμονίης ἐδιδάξατο : τικτομένου γὰρ
ἑζόμεναι λιγυροῖσιν ἐπὶ στομάτεσσι μέλισσαι
κηρὸν ἀνεπλάσσαντο , σοφῆς ἐπιμάρτυρα μολπῆς .

Splendeva per la saggezza Ferecide di Siro : padroneggiando l assillo divino d un alta sapienza scrutava con occhi protesi l abisso celeste . C era anche Eraclito , sapiente , uomo simile agli dei , gloria di Efeso antica , ispirato : l unico , un tempo , che della stirpe vile degli uomini pianse le sorti . Anche la molle figura brillava del grande Cratino : su governanti di Ioni , divoratori di popolo , un tempo affilò come frecce le punte dei giambi mordaci , nobilitò la commedia , quel genere ricco di celie . ( Ritto ) stava Menandro , il quale come splendente stella della commedia novella brillava in Atene dalle torri ben fatte . Infatti di molte vergini modellò passioni di amore , rapimenti di verginità privo di doni nuziali , furenti .
Anfitrione risplendeva , coronando la chioma di vergine alloro ; ad ognuno pareva un profeta veggente ; eppure non era un profeta , come segno di riconoscimento della vittoria sui Tafi portava una corona che si trovava sui capelli ricci , sposo valoroso di Alcmena , madre di nobili figli . Tucidide faceva vibrare la sua mente , tessendo il carattere oratorio riguardo la storia ; infatti la mano destra era sollevata in alto , così come quando cantando la violenta guerra di Sarta e degli uomini ateniesi , mietitrice della prole della Grecia madre . mi sfuggì l usignolo divino di Alicarnasso , il saggio Erodoto , che le azioni gloriose degli avi , quelle dei due continenti che guidò , quando fu visto dal tempo che sfugge , consacrò alle nove Muse , mischiando allo stile la grazia della lingua Ionica .
C era il cigno eliconio dell antichissima Tebe Pindaro , dal delizioso canto , il quale fu allevato da Apollo dall arco di argento presso la vetta dell Elicona beotico e imparò la melodia della musica ;
Mentre nasceva infatti , le api , posandosi sopra le labbra canore , fecero un favo , testimonianza di un canto geniale .

Internal references

External references

Media

Last modifications

Epigram 2.1.h: First revision

See all modifications →