Epigram 2.1.a

URN
Created on
By
Updated on

Descriptions

Texts

ἔκφρασις τῶν ἀγαλμάτων τῶν εἰς τὸ δημόσιον
γυμνάσιον τοῦ ἐπικαλουμένουΖευξίππου.

Δηΐφοβος μὲν πρῶτος ἐυγλύπτῳ ἐπὶ βωμῷ
ἵστατο, τολμήεις, κεκορυθμένος, ὄβριμος ἥρως,
τοῖος ἐών, οἷός περ ἐπορνυμένῳ Μενελάῳ
περθομένων ἤντησεν ἑῶν προπάροιθε μελάθρων.
ἵστατο δὲ προβιβῶντι πανείκελος: εὖ δ᾽ ἐπὶ κόσμῳ
δόχμιος ἦν, μανίῃ δὲ κεκυφότα νῶτα συνέλκων
δριμὺ μένος ξυνάγειρεν: ἕλισσε δὲ φέγγος ὀπωπῆς,
οἷά τε δυσμενέων μερόπων πεφυλαγμένος ὁρμήν.
λαιῇ μὲν σάκος εὐρὺ προΐσχετο, δεξιτερῇ δὲ
φάσγανον ὑψός1᾽ ἄειρεν ἔμελλε δὲ μαινομένη χείρ
ἀνέρος ἀντιβίοιο κατὰ χροὸς ἆορ ἐλάσσαι:
ἀλλ᾽ οὐ χαλκὸν ἔθηκε φύσις πειθήμονα λύσσῃ.
Κεκροπίδης δ᾽ ἤστραπτε, νοήμονος ἄνθεμα Πειθοῦς,
Αἰσχίνης: λασίης δὲ συνείρυε κύκλα παρειῆς,
οἷα πολυτροχάλοισιν ἀεθλεύων ἀγορῇσιν
στείνετο γὰρ πυκινῇσι μεληδόσιν. ἄγχι δ᾽ ἐκείνου
ἦεν Ἀριστοτέλης, σοφίης πρόμος: ἱστάμενος δὲ
χεῖρε περιπλέγδην συνεέργαθεν, οὐδ᾽ ἐνὶ χαλκῷ
ἀφθόγγῳ φρένας εἶχεν ἀεργέας, ἀλλ᾽ ἔτι βουλὴν
σκεπτομένῳ μὲν ἔικτο: συνιστάμεναι δὲ παρειαὶ
ἀνέρος ἀμφιέλισσαν ἐμαντεύοντο μενοινήν,
καὶ τροχαλαὶ σήμαινον ἀολλέα μῆτιν ὀπωπαί.
καὶ Παιανιέων δημηγόρος ἔπρεπε σάλπιγξ,
ῥήτρης εὐκελάδοιο πατὴρ σοφός, ὁ πρὶν Ἀθήναις
πειθοῦς θελξινόοιο νοήμονα πυρσὸν ἀνάψας.
ἀλλ᾽ οὐκ ἠρεμέων διεφαίνετο, πυκνὰ δὲ βουλὴν
ἐστρώφα, πυκινὴν γὰρ ἐείδετο μῆτιν ἑλίσσειν,
οἷα κατ᾽ εὐόπλων τεθοωμένος Ἠμαθιήων.
ἦ τάχα κεν κοτέων τροχαλὴν ἐφθέγγετο φωνήν,
ἄπνοον αὐδήεντα τιθεὶς τύπον ἀλλὰ ἑ τέχνη
χαλκείης ἐπέδησεν ὑπὸ σφραγῖδα σιωπῆς.
ἵστατο δ᾽ Εὐρίποιο φερώνυμος: ὡς δὲ δοκεύω,
λάθρῃ ὑπὸ κραδίην τραλικαῖς ὡμίλεε Μούσαις,
ἔργα σαοφροσύνης διανεύμενος: ἦν γὰρ ἰδέσθαι
οἷὰ τέ που θυμέλῃσιν ἐν Ἀτθίσι θύρσα τινάσσων.
δάφνῃ μὲν πλοκαμῖδα Παλαίφατος ἔπρεπε μάντις
στεψάμενος, δόκεεν δὲ χέειν μαντώδεα φωνήν.
Ἡσίοδος δ᾽ Ἀσκραῖος ὀρειάσιν εἴδετο Μούσαις
φθεγγόμενος, χαλκὸν δὲ βιάζετο θυιάδι λύσσῃ,
ἔνθεον ἱμείρων ἀνάγειν μέλος. ἐγγύθι δ᾽ αὐτοῦ
μαντιπόλος πάλιν ἄλλος ἔην Φοιβηίδι δάφνῃ
κοσμηθεὶς Πολύειδος: ἀπὸ στομάτων δὲ τινάξαι
ἤθελε μὲν κελάδημα θεοπρόπον ἀλλὰ ἑ τέχνη
δεσμῷ ἀφωνήτῳ κατερήτυεν. οὐδὲ σὺ μολπῆς
εὔνασας ἁβρὸν ἔρωτα, Σιμωνίδη, ἀλλ᾽ ἔτι χορδῆς
ἱμείρεις, ἱερὴν δὲ λύρην οὐ χερσὶν ἀράσσεις.
ὤφελεν ὁ πλάσσας σε, Σιμωνίδη, ὤφελε χαλκῷ
συγκεράσαι μέλος ἡδύ: σὲ δ᾽ ἂν καὶ χαλκὸς ἀναυδὴς
αἰδόμενος, ῥυθμοῖσι λύρης ἀντήχεε μολπήν.

— Paton edition

Descrizione delle statue del ginnasio
pubblico detto Zeusippo

C’era Deifobo, primo, sull’altare delle belle sculture,
ritto, ardito, cinto dell’elmo, un eroe possente,
che, davanti alla dimora dei padri, che già era rovinata, affrontò Menelao (nella bellica foga proteso).
Era in piedi come un uomo che avanza senza disciplina:
era obliquo, la schiena contratta nell’impeto, curva, concentrava una forza violenta; rotava lo sguardo
con prudenza verso la furia dei nemici.
Nella sinistra lo scudo, proteso in avanti; la destra
alta brandiva la spada: la mano piena di ardore era pronta
a trapassare con la spada le carni di chi l’affrontava:
alla follia la natura non rese seguace quell’arma.
Eschine, figlio di Atene, gioiello di saggia Lusinga, lampeggiava, contratta la guancia rotonda, pelosa, gareggiando in frenetici agoni pubblici, era aggravato infatti con fitti pensieri.
Presso di lui c’era Aristotele, campione di sapienza:
in piedi, teneva strette, conserte le braccia; neppure nel muto bronzo stava la mente inattiva: l’aspetto sembrava
di un tale concentrato nel suo riflettere perenne:
una foga equilibrata d’ambivalenti pensieri tradivano le guance contratte e s’indovinava una moltitudine
di idee da mutevoli sguardi.
E spiccava la tromba del grande oratore Peanio, padre sapiente d’eloquio melodioso, che un giorno ad Atene arse la saggia fiaccola di Peitho, lusinga di animi. Non fingeva calma, ma densi volgeva i pensieri, infatti sembrava mulinare una moltitudine di idee nella mente, come aguzzato, contro gli armati Macedoni, a lotta.
Certamente avrebbe levato la voce scattante e rancorosa, facendo parlare una statua muta; ma la tecnica scultorea
gli aveva sigillato le labbra con silenziosi strati di bronzo.
C’era il tragediografo che prendeva il nome da Euripo:
mi sembrava che parlasse con le Muse della tragedia
nel profondo segreto del cuore, cercando la giustizia:
il suo aspetto non era diverso da quando scuoteva
il teatro di Atene con i tirsi.
Il profeta Palèfato, indossando una corona d’alloro, spiccava e sembrava emettere dalla bocca la voce del destino.
Quindi Esiodo di Ascra sembrava parlare alle Muse
delle montagne, forzava il bronzo con l’ispirazione poetica per dar voce alla piena divina del canto.
In seguito, c’ era Polido, un altro profeta con i capelli ornati dall’ alloro di Apollo: voleva urlare i responsi divini
dell’ oracolo; ma gli era stato negato dall’ arte, come ammutolito da un vincolo.
Tu, Simonide, non placasti la tenera brama del canto: cerchi sempre una corda, ma non imbracci più la divina cetra.
Chi ti creò doveva versare nel bronzo delle dolci note: rispettosa, l’ immobilità del bronzo avrebbe così
dato ai tocchi ritmici la replica dei canti.

Authors

Cities

Keywords

Scholia

Comments

Alignments

ἔκφρασις τῶν ἀγαλμάτων τῶν εἰς τὸ δημόσιον
γυμνάσιον τοῦ ἐπικαλουμένουΖευξίππου .

Δηΐφοβος μὲν πρῶτος ἐυγλύπτῳ ἐπὶ βωμῷ
ἵστατο , τολμήεις , κεκορυθμένος , ὄβριμος ἥρως ,
τοῖος ἐών , οἷός περ ἐπορνυμένῳ Μενελάῳ
περθομένων ἤντησεν ἑῶν προπάροιθε μελάθρων .
ἵστατο δὲ προβιβῶντι πανείκελος : εὖ δ ἐπὶ κόσμῳ
δόχμιος ἦν , μανίῃ δὲ κεκυφότα νῶτα συνέλκων
δριμὺ μένος ξυνάγειρεν : ἕλισσε δὲ φέγγος ὀπωπῆς ,
οἷά τε δυσμενέων μερόπων πεφυλαγμένος ὁρμήν .
λαιῇ μὲν σάκος εὐρὺ προΐσχετο , δεξιτερῇ δὲ
φάσγανον ὑψός ἄειρεν ἔμελλε δὲ μαινομένη χείρ
ἀνέρος ἀντιβίοιο κατὰ χροὸς ἆορ ἐλάσσαι :
ἀλλ οὐ χαλκὸν ἔθηκε φύσις πειθήμονα λύσσῃ .
Κεκροπίδης δ ἤστραπτε , νοήμονος ἄνθεμα Πειθοῦς ,
Αἰσχίνης : λασίης δὲ συνείρυε κύκλα παρειῆς ,
οἷα πολυτροχάλοισιν ἀεθλεύων ἀγορῇσιν
στείνετο γὰρ πυκινῇσι μεληδόσιν . ἄγχι δ ἐκείνου
ἦεν Ἀριστοτέλης , σοφίης πρόμος : ἱστάμενος δὲ
χεῖρε περιπλέγδην συνεέργαθεν , οὐδ ἐνὶ χαλκῷ
ἀφθόγγῳ φρένας εἶχεν ἀεργέας , ἀλλ ἔτι βουλὴν
σκεπτομένῳ μὲν ἔικτο : συνιστάμεναι δὲ παρειαὶ
ἀνέρος ἀμφιέλισσαν ἐμαντεύοντο μενοινήν ,
καὶ τροχαλαὶ σήμαινον ἀολλέα μῆτιν ὀπωπαί .
καὶ Παιανιέων δημηγόρος ἔπρεπε σάλπιγξ ,
ῥήτρης εὐκελάδοιο πατὴρ σοφός , πρὶν Ἀθήναις
πειθοῦς θελξινόοιο νοήμονα πυρσὸν ἀνάψας .
ἀλλ οὐκ ἠρεμέων διεφαίνετο , πυκνὰ δὲ βουλὴν
ἐστρώφα , πυκινὴν γὰρ ἐείδετο μῆτιν ἑλίσσειν ,
οἷα κατ εὐόπλων τεθοωμένος Ἠμαθιήων .
τάχα κεν κοτέων τροχαλὴν ἐφθέγγετο φωνήν ,
ἄπνοον αὐδήεντα τιθεὶς τύπον ἀλλὰ τέχνη
χαλκείης ἐπέδησεν ὑπὸ σφραγῖδα σιωπῆς .
ἵστατο δ Εὐρίποιο φερώνυμος : ὡς δὲ δοκεύω ,
λάθρῃ ὑπὸ κραδίην τραλικαῖς ὡμίλεε Μούσαις ,
ἔργα σαοφροσύνης διανεύμενος : ἦν γὰρ ἰδέσθαι
οἷὰ τέ που θυμέλῃσιν ἐν Ἀτθίσι θύρσα τινάσσων .
δάφνῃ μὲν πλοκαμῖδα Παλαίφατος ἔπρεπε μάντις
στεψάμενος , δόκεεν δὲ χέειν μαντώδεα φωνήν .
Ἡσίοδος δ Ἀσκραῖος ὀρειάσιν εἴδετο Μούσαις
φθεγγόμενος , χαλκὸν δὲ βιάζετο θυιάδι λύσσῃ ,
ἔνθεον ἱμείρων ἀνάγειν μέλος . ἐγγύθι δ αὐτοῦ
μαντιπόλος πάλιν ἄλλος ἔην Φοιβηίδι δάφνῃ
κοσμηθεὶς Πολύειδος : ἀπὸ στομάτων δὲ τινάξαι
ἤθελε μὲν κελάδημα θεοπρόπον ἀλλὰ τέχνη
δεσμῷ ἀφωνήτῳ κατερήτυεν . οὐδὲ σὺ μολπῆς
εὔνασας ἁβρὸν ἔρωτα , Σιμωνίδη , ἀλλ ἔτι χορδῆς
ἱμείρεις , ἱερὴν δὲ λύρην οὐ χερσὶν ἀράσσεις .
ὤφελεν πλάσσας σε , Σιμωνίδη , ὤφελε χαλκῷ
συγκεράσαι μέλος ἡδύ : σὲ δ ἂν καὶ χαλκὸς ἀναυδὴς
αἰδόμενος , ῥυθμοῖσι λύρης ἀντήχεε μολπήν .

Descrizione delle statue del ginnasio
pubblico detto Zeusippo

C era Deifobo , primo , sull altare delle belle sculture ,
ritto , ardito , cinto dell elmo , un eroe possente ,
che , davanti alla dimora dei padri , che già era rovinata , affrontò Menelao ( nella bellica foga proteso ) .
Era in piedi come un uomo che avanza senza disciplina :
era obliquo , la schiena contratta nell impeto , curva , concentrava una forza violenta ; rotava lo sguardo
con prudenza verso la furia dei nemici .
Nella sinistra lo scudo , proteso in avanti ; la destra
alta brandiva la spada : la mano piena di ardore era pronta
a trapassare con la spada le carni di chi l affrontava :
alla follia la natura non rese seguace quell arma .
Eschine , figlio di Atene , gioiello di saggia Lusinga , lampeggiava , contratta la guancia rotonda , pelosa , gareggiando in frenetici agoni pubblici , era aggravato infatti con fitti pensieri .
Presso di lui c era Aristotele , campione di sapienza :
in piedi , teneva strette , conserte le braccia ; neppure nel muto bronzo stava la mente inattiva : l aspetto sembrava
di un tale concentrato nel suo riflettere perenne :
una foga equilibrata d ambivalenti pensieri tradivano le guance contratte e s indovinava una moltitudine
di idee da mutevoli sguardi .
E spiccava la tromba del grande oratore Peanio , padre sapiente d eloquio melodioso , che un giorno ad Atene arse la saggia fiaccola di Peitho , lusinga di animi . Non fingeva calma , ma densi volgeva i pensieri , infatti sembrava mulinare una moltitudine di idee nella mente , come aguzzato , contro gli armati Macedoni , a lotta .
Certamente avrebbe levato la voce scattante e rancorosa , facendo parlare una statua muta ; ma la tecnica scultorea
gli aveva sigillato le labbra con silenziosi strati di bronzo .
C era il tragediografo che prendeva il nome da Euripo :
mi sembrava che parlasse con le Muse della tragedia
nel profondo segreto del cuore , cercando la giustizia :
il suo aspetto non era diverso da quando scuoteva
il teatro di Atene con i tirsi .
Il profeta Palèfato , indossando una corona d alloro , spiccava e sembrava emettere dalla bocca la voce del destino .
Quindi Esiodo di Ascra sembrava parlare alle Muse
delle montagne , forzava il bronzo con l ispirazione poetica per dar voce alla piena divina del canto .
In seguito , c era Polido , un altro profeta con i capelli ornati dall alloro di Apollo : voleva urlare i responsi divini
dell oracolo ; ma gli era stato negato dall arte , come ammutolito da un vincolo .
Tu , Simonide , non placasti la tenera brama del canto : cerchi sempre una corda , ma non imbracci più la divina cetra .
Chi ti creò doveva versare nel bronzo delle dolci note : rispettosa , l immobilità del bronzo avrebbe così
dato ai tocchi ritmici la replica dei canti .

Internal references

External references

Media

Last modifications

Epigram 2.1.a: First revision

See all modifications →