Epigram 2.1.d

URN
Created on
By
Updated on

Descriptions

Texts

Ἀνδρομάχη δ᾽ ἕστηκε ῥοδόσφυρος Ἠετιώνη,
οὔτι γόον σταλάουσα πολύστονον ὡς γὰρ ὀίω,
οὔπω ἐνὶ πτολέμῳ κορυθαίολος ἤριπεν Ἕκτωρ,
οὐδὲ φερεσσακέων ὑπερήνορες υἷες Ἀχαιῶν
Δαρδανίην ξύμπασαν ἐληΐσσαντο τιθήνην,
ἦν δ᾽ ἐσιδεῖν Μενέλαον ἀρήιον, ἀλλ᾽ ἐπὶ νίκῃ
γηθόσυνον σχεδόθεν γὰρ ἐθάλπετο χάρματι πολλῷ
δερκόμενος ῥοδόπηχυν ὁμόφρονα Τυνδαρεώνην.
ἠγασάμην δ᾽ Ἑλένης ἐρατὸν τύπον, ὅττι καὶ αὐτῷ
χαλκῷ κόσμον ἔδωκε πανίμερον ἀγλαΐη γὰρ
ἔπνεε θερμὸν ἔρωτα. καὶ ἀψύχῳ ἐνὶ τέχνῃ.
πυκναῖς δὲ πραπίδεσσιν ἀγάλλετο δῖος Ὀδυσσεύς:
οὐ γὰρ ἔην ἀπάνευθε πολυστρέπτοιο μενοινῆς,
ἀλλ᾽ ἔτι κόσμον ἔφαινε σοφῆς φρενός: ἦν δ᾽ ἐνὶ θυμῷ
καγχαλόων Τροίην γὰρ ἐγήθεε πᾶσαν ὀλέσσας
ᾗσι δολοφροσύνῃσι. σὺ δ᾽ Ἕκτορος ἔννεπε μῆτερ,
τίς σε, πολυτλήμων Ἑκάβη, τίς δάκρυα λείβειν
ἀθανάτων ἐδίδαξεν ἀφωνήτῳ ἐνὶ κόσμῳ;
οὐδέ σε χαλκὸς ἔπαυσεν ὀιζύος, οὐδέ σε τέχνη
ἄπνοος οἰκτείρασα δυσαλθέος ἔσχεθε λύσσης:
ἀλλ᾽ ἔτι δακρυχέουσα παρίστασαι ὡς δὲ δοκεύω,
οὐκέτι δυστήνου μόρον Ἕκτορος, οὐδὲ ταλαίνης
Ἀνδρομάχης βαρὺ πένθος ὀδύρεαι, ἀλλὰ πεσοῦσαν
πατρίδα σήν: φᾶρος γὰρ ἐπικρεμὲς ἀμφὶ προσώπῳ
πήματα μὲν δείκνυσιν, ἀπαγγέλλουσι δὲ πέπλοι
πένθος ὑποβρύχιον κεχαλασμένοι ἄχρι πεδίλων
ἄλγεϊ γὰρ πυμάτῳ δέδεσαι φρένα, καδδὲ παρειῆς
δάκρυα μὲν σταλάεις, τὸ δὲ δάκρυον ἔσβεσε τέχνη,
ἄπλετον ἀγγέλλουσα δυσαλθέος αὐχμὸν ἀνίης.
Κασσάνδρην δ᾽ ἐνόησα θεοπρόπον, ἀλλ᾽ ἐνὶ σιγῇ
μεμφομένη γενετῆρα, σοφῆς ἀνεπίμπλατο λύσσης.,
οἷά τε θεσπίζουσα πανύστατα πήματα πάτρης.
Πύρρος δ᾽ ἄλλος ἔην πτολιπόρθιος: οὐκ ἐπὶ χαίτης
ἱππόκομον τρυφάλειαν ἔχων, οὐκ ἔγχος ἑλίσσων,
ἀλλ᾽ ἄρα γυμνὸς ἔλαμπε, καὶ ἄχνοον εἶχεν ὑπήνην
δεξιτερὴν δ᾽ ἀνέτεινεν ἑήν, ἐπιμάρτυρα νίκης,
λοξὰ Πολυξείνην βαρυδάκρυον ὄμματι λεύσσων.
εἰπέ, Πολυξείνη δυσπάρθενε, τίς τοι ἀνάγκη
χαλκῷ ἐν ἀφθόγγῳ ;κεκρυμμένα δάκρυα λείβειν;
πῶς δὲ τεῷ κρήδεμνον ἐπειρύσσασα προσώπῳ
ἵστασαι, αἰδομένῃ μὲν ἀλίγκιος, ἀλλ᾽ ἐνὶ θυμῷ
πένθος ἔχεις ; μὴ δή σε τεὸν πτολίεθρον ὀλέσσας
ληΐδα Πύρρος ἔχοι Φθιώτιος; οὐδέ σε μορφὴ
ῥύσατο τοξεύσασα Νεοπτολέμοιο μενοινήν,
ἥ ποτε θηρεύσασα τεοῦ γενετῆρα φονῆος
εἰς λίνον αὐτοκέλευστον ἀελπέος ἦγεν ὀλέθρου.
ναὶ μὰ τὸν ἐν χαλκῷ νοερὸν τύπον, εἴ νύ τε τοίην
ἔδρακε Πύρρος ἄναξ, τάχα κεν ξυνήονα λέκτρων
ἤγετο, πατρῴης προλιπὼν μνημήια μοίρης,
Ἠγασάμην δ᾽ Αἴαντα, τὸν ὀβριμόθυμος Ὀιλεὺς
Λοκρίδος ἐσπέρμηνε πελώριον ἕρκος ἀρούρης.

— Paton edition

Stava in piedi Andromaca, caviglie di rosa, la figlia di Ezione, senza lacrime né gemiti luttuosi; perché non ancora, credo, era caduto in guerra Ettore agitatore del cimiero, né i tracotanti figli degli Elleni armati di scudo avevano devastato tutta la Dardania, sua terra nutrice. Si poteva vedere Menelao , marziale, ma raggiante per la vittoria, ché ardeva di gioia grande vedendosi vicino la tindaride braccia di rosa, riconciliata con lui. Ammirai l’amabile immagine di Elena, perché anche al bronzo aveva dato grazia affascinante; a vederla, la sua bellezza da vicino spirava caldo amore, anche in quell’opera inanimata.
L’illustre Odisseo appariva fiero del suo accorto ingegno: non era sprovvisto dei suoi versatili espedienti, ma mostrava ancora il fascino di una mente sagace. Il suo cuore esultava: godeva di avere causato con le sue astuzie la completa rovina di Troia.
Ma tu, madre di Ettore, dimmi, chi, Ecuba misera, chi t’insegnava degli immortali a versare, in quella forma muta, di pianto? Neppure il bronzo (ti) pose fine all’afflizione, né l’arte, priva di vita, pietosa (ti) frenò l’insanabile furia: tu sei lì, che versi tuttora lacrime. Forse non piangi più la sorte del povero Ettore, il lutto grave di Andromaca afflitta, piangi Dì, oh afflitta fanciulla, Polìssena, quale destino ha mai voluto per te quel pianto segreto che riversi nel tacito bronzo? Perché mai, col viso velato, ti alzi simile a chi si vergogna, quando il lutto grava sull’ anima?
Forse perché, dopo che ti ebbe devastata la patria, Pirro di Ftia ti catturò come bottino di guerra, né ti salvò quella bellezza (poiché non sedusse Neottòlemo ardente) che conquistò il padre di Pirro e lo indusse alla scelta di un’imprevedibile morte?
Certamente, lo giuro per questo simulacro di bronzo, che se egli ti avesse vista così, ti avrebbe presa come sua compagna di letto, negando memorabili omaggi al padre colto dalla morte. Ammirai quell’ Aiace che Oileo, dal cuore coraggioso, generò gigantesca protezione del territorio locrese.

Authors

Cities

Keywords

Scholia

Comments

Alignments

Ἀνδρομάχη δ ἕστηκε ῥοδόσφυρος Ἠετιώνη ,
οὔτι γόον σταλάουσα πολύστονον ὡς γὰρ ὀίω ,
οὔπω ἐνὶ πτολέμῳ κορυθαίολος ἤριπεν Ἕκτωρ ,
οὐδὲ φερεσσακέων ὑπερήνορες υἷες Ἀχαιῶν
Δαρδανίην ξύμπασαν ἐληΐσσαντο τιθήνην ,
ἦν δ ἐσιδεῖν Μενέλαον ἀρήιον , ἀλλ ἐπὶ νίκῃ
γηθόσυνον σχεδόθεν γὰρ ἐθάλπετο χάρματι πολλῷ
δερκόμενος ῥοδόπηχυν ὁμόφρονα Τυνδαρεώνην .
ἠγασάμην δ Ἑλένης ἐρατὸν τύπον , ὅττι καὶ αὐτῷ
χαλκῷ κόσμον ἔδωκε πανίμερον ἀγλαΐη γὰρ
ἔπνεε θερμὸν ἔρωτα . καὶ ἀψύχῳ ἐνὶ τέχνῃ .
πυκναῖς δὲ πραπίδεσσιν ἀγάλλετο δῖος Ὀδυσσεύς :
οὐ γὰρ ἔην ἀπάνευθε πολυστρέπτοιο μενοινῆς ,
ἀλλ ἔτι κόσμον ἔφαινε σοφῆς φρενός : ἦν δ ἐνὶ θυμῷ
καγχαλόων Τροίην γὰρ ἐγήθεε πᾶσαν ὀλέσσας
ᾗσι δολοφροσύνῃσι . σὺ δ Ἕκτορος ἔννεπε μῆτερ ,
τίς σε , πολυτλήμων Ἑκάβη , τίς δάκρυα λείβειν
ἀθανάτων ἐδίδαξεν ἀφωνήτῳ ἐνὶ κόσμῳ ;
οὐδέ σε χαλκὸς ἔπαυσεν ὀιζύος , οὐδέ σε τέχνη
ἄπνοος οἰκτείρασα δυσαλθέος ἔσχεθε λύσσης :
ἀλλ ἔτι δακρυχέουσα παρίστασαι ὡς δὲ δοκεύω ,
οὐκέτι δυστήνου μόρον Ἕκτορος , οὐδὲ ταλαίνης
Ἀνδρομάχης βαρὺ πένθος ὀδύρεαι , ἀλλὰ πεσοῦσαν
πατρίδα σήν : φᾶρος γὰρ ἐπικρεμὲς ἀμφὶ προσώπῳ
πήματα μὲν δείκνυσιν , ἀπαγγέλλουσι δὲ πέπλοι
πένθος ὑποβρύχιον κεχαλασμένοι ἄχρι πεδίλων
ἄλγεϊ γὰρ πυμάτῳ δέδεσαι φρένα , καδδὲ παρειῆς
δάκρυα μὲν σταλάεις , τὸ δὲ δάκρυον ἔσβεσε τέχνη ,
ἄπλετον ἀγγέλλουσα δυσαλθέος αὐχμὸν ἀνίης .
Κασσάνδρην δ ἐνόησα θεοπρόπον , ἀλλ ἐνὶ σιγῇ
μεμφομένη γενετῆρα , σοφῆς ἀνεπίμπλατο λύσσης . ,
οἷά τε θεσπίζουσα πανύστατα πήματα πάτρης .
Πύρρος δ ἄλλος ἔην πτολιπόρθιος : οὐκ ἐπὶ χαίτης
ἱππόκομον τρυφάλειαν ἔχων , οὐκ ἔγχος ἑλίσσων ,
ἀλλ ἄρα γυμνὸς ἔλαμπε , καὶ ἄχνοον εἶχεν ὑπήνην
δεξιτερὴν δ ἀνέτεινεν ἑήν , ἐπιμάρτυρα νίκης ,
λοξὰ Πολυξείνην βαρυδάκρυον ὄμματι λεύσσων .
εἰπέ , Πολυξείνη δυσπάρθενε , τίς τοι ἀνάγκη
χαλκῷ ἐν ἀφθόγγῳ ; κεκρυμμένα δάκρυα λείβειν ;
πῶς δὲ τεῷ κρήδεμνον ἐπειρύσσασα προσώπῳ
ἵστασαι , αἰδομένῃ μὲν ἀλίγκιος , ἀλλ ἐνὶ θυμῷ
πένθος ἔχεις ; μὴ δή σε τεὸν πτολίεθρον ὀλέσσας
ληΐδα Πύρρος ἔχοι Φθιώτιος ; οὐδέ σε μορφὴ
ῥύσατο τοξεύσασα Νεοπτολέμοιο μενοινήν ,
ποτε θηρεύσασα τεοῦ γενετῆρα φονῆος
εἰς λίνον αὐτοκέλευστον ἀελπέος ἦγεν ὀλέθρου .
ναὶ μὰ τὸν ἐν χαλκῷ νοερὸν τύπον , εἴ νύ τε τοίην
ἔδρακε Πύρρος ἄναξ , τάχα κεν ξυνήονα λέκτρων
ἤγετο , πατρῴης προλιπὼν μνημήια μοίρης ,
Ἠγασάμην δ Αἴαντα , τὸν ὀβριμόθυμος Ὀιλεὺς
Λοκρίδος ἐσπέρμηνε πελώριον ἕρκος ἀρούρης .

Stava in piedi Andromaca , caviglie di rosa , la figlia di Ezione , senza lacrime gemiti luttuosi ; perché non ancora , credo , era caduto in guerra Ettore agitatore del cimiero , i tracotanti figli degli Elleni armati di scudo avevano devastato tutta la Dardania , sua terra nutrice . Si poteva vedere Menelao , marziale , ma raggiante per la vittoria , ché ardeva di gioia grande vedendosi vicino la tindaride braccia di rosa , riconciliata con lui . Ammirai l amabile immagine di Elena , perché anche al bronzo aveva dato grazia affascinante ; a vederla , la sua bellezza da vicino spirava caldo amore , anche in quell opera inanimata .
L illustre Odisseo appariva fiero del suo accorto ingegno : non era sprovvisto dei suoi versatili espedienti , ma mostrava ancora il fascino di una mente sagace . Il suo cuore esultava : godeva di avere causato con le sue astuzie la completa rovina di Troia .
Ma tu , madre di Ettore , dimmi , chi , Ecuba misera , chi t insegnava degli immortali a versare , in quella forma muta , di pianto ? Neppure il bronzo ( ti ) pose fine all afflizione , l arte , priva di vita , pietosa ( ti ) frenò l insanabile furia : tu sei , che versi tuttora lacrime . Forse non piangi più la sorte del povero Ettore , il lutto grave di Andromaca afflitta , piangi , oh afflitta fanciulla , Polìssena , quale destino ha mai voluto per te quel pianto segreto che riversi nel tacito bronzo ? Perché mai , col viso velato , ti alzi simile a chi si vergogna , quando il lutto grava sull anima ?
Forse perché , dopo che ti ebbe devastata la patria , Pirro di Ftia ti catturò come bottino di guerra , ti salvò quella bellezza ( poiché non sedusse Neottòlemo ardente ) che conquistò il padre di Pirro e lo indusse alla scelta di un imprevedibile morte ?
Certamente , lo giuro per questo simulacro di bronzo , che se egli ti avesse vista così , ti avrebbe presa come sua compagna di letto , negando memorabili omaggi al padre colto dalla morte . Ammirai quell Aiace che Oileo , dal cuore coraggioso , generò gigantesca protezione del territorio locrese .

Internal references

External references

Media

Last modifications

Epigram 2.1.d: First revision

See all modifications →