← Back to authors

Crates Thebanus

Crates Thebanus lat Crates of Thebes eng Cratès de Thèbes fra Cratete di Tebe ita Crates de Tebas por Crates de Tebas spa Κράτης Θηβαῖος grc
TLG

Epigrams