← Back to authors

Scythinus Teius

Scythinus Teius lat Scythinus of Teos eng Scythinos de Téos fra Scitino di Teo ita Escitino por Σκυθῖνος Τέως grc
TLG

Epigrams