← Back to authors

Lisistrato, Lysistratos, Lysistratus, Lysistratus Atheniensis

Lisistrato ita Lysistratos fra Lysistratus eng Lysistratus Atheniensis lat
TLG

Epigrams