Anthologia Graeca

Antecedens: 7.427

Subsequens: 7.429

Anthologia Graeca 7.428, Meleager Méléagre Μελέαγρος

Perseus URN: http://data.perseus.org/citations/urn:cts:greekLit:tlg7000.tlg001.perseus-grc2:7.428

Hoc epigramma ex Anthologiae principali situ: https://anthologia.ecrituresnumeriques.ca/entities/886

Json fons: https://anthologia.ecrituresnumeriques.ca/api/v1/entities/886

Hoc epigramma ex POP situ: http://pop.anthologiegrecque.org/#/epigramme/886

Epigramma ad collectionem addictum ab editore Maxime Guénette Université de Montréal

Nuper mutata 2020-07-10T18:20:10.000Z

Argumenta: distique élégiaque, distico elegiaco, Elegiac couplet, funerario, funéraire, époque hellénistique, epoca ellenistica, hellenistic period, Muses, Qualités et vertus, Validé par Maxime, Phénicie, Antipater, Tyr

Textus epigrammatis

Lingua: ελληνικά

Editio:

ἁ στάλα, σύνθημα τί σοι γοργωπὸς ἀλέκτωρ
ἔστα, καλλαΐνᾳ σκαπτοφόρος πτέρυγι,
ποσσὶν ὑφαρπάζων νίκας κλάδον; ἄκρα δ᾽ ἐπ᾽ αὐτᾶς
βαθμῖδος προπεσὼν κέκλιται ἀστράγαλος.
ἦ ῥά γε νικάεντα μάχᾳ σκαπτοῦχον ἄνακτα
κρύπτεις; ἀλλὰ τί σοι παίγνιον ἀστράγαλος;
πρὸς δέ, τί λιτὸς ὁ τύμβος; ἐπιπμέπει ἀνδρὶ πενιχρῷ,
ὄρνιθος κλαγγαῖς νυκτὸς ἀνεγρομένῳ.
οὐ δοκέω: σκᾶπτρον γὰρ ἀναίνεται. ἀλλὰ σὺ κεύθεις

ἀθλοφόρον, νίκαν ποσσὶν ἀειράμενον.
οὐ ψαύω καὶ τῇδε: τί γὰρ ταχὺς εἴκελος ἀνὴρ
ἀστραγάλῳ; νῦν δὴ τὠτρεκὲς ἐφρασάμαν
φοῖνιξ οὐ νίκαν ἐνέπει, πάτραν δὲ μεγαυχῆ
ματέρα Φοινίκων, τὰν πολύπαιδα Τύρον
ὄρνις δ᾽, ὅττι γεγωνὸς ἀνήρ, καί που περὶ Κύπριν
πρᾶτος κἠν Μούσαις ποικίλος ὑμνοθέτας.
σκᾶπτρα δ᾽ ἔχει σύνθημα λόγου: θνάσκειν δὲ πεσόντα
οἰνοβρεχῆ, προπετὴς ἐννέπει ἀστράγαλος.
καὶ δὴ σύμβολα ταῦτα τὸ δ᾽ οὔνομα πέτρος ἀείδει,
Ἀντίπατρον προγόνων, φύντ᾽ ἀπ᾽ ἐρισθενέων.

Lingua: Français

Editio: P. Waltz

Stèle, que représente ce coq à l'oeil terrible qui sur toi se dresse, avec un sceptre dans son aile moirée, enlevant dans ses pattes un rameau de victoire? Au bord de la base, un osselet tombe en avant et se renverse. Caches-tu donc un roi victorieux au combat et porteur de sceptre? Mais quel jouet fais-tu de cet osselet? De plus, pourquoi la tombe est-elle modeste? Elle convient à un pauvre, réveillé la nuit par les clairons de l'oiseau. Je ne crois pas: le sceptre s'y oppose. Mais alors tu recouvres un athlète à qui ses pieds ont donné la victoire. Je n'y suis pas encore; en quoi un homme agile ressemble-t-il à un osselet? Voilà, je viens de deviner le vrai. La palme proclame une victoire et de même la glorieuse mère-patrie des arbres de Phénicie, Tyr féconde aux beaux enfants; l'oiseau, que l'homme était doué d'une voix éclatante et aussi, j'imagine, le premier en amour et, dans le domaine des Muses, chantre varié. Le sceptre symbolise l'éloquence; qu'il mourut d'une chute un jour qu'il avait trop bu, voilà ce que signifie l'osselet renversé. Tout cela, ce sont des emblèmes. Quant au nom, la pierre le chante: Antipater, issu de puissants aïeux.

Lingua: English

Editio: W.R. Paton

Tell me, thou stone, why does this bright-eyed
cock stand on thee as an emblem, bearing a sceptre
in his lustred wing and seizing in his claws the
branch of victory, while cast at the very edge of the base lies a die ? Dost thou cover some sceptred king victorious in battle ? But why the die thy
plaything ? And besides, why is the tomb so
simple ? It would suit a poor man woke up o'nights
by the crowing of the cock. But I don't think
that is right, for the sceptre tells against it. Then
you cover an athlete, a winner in the foot-race ?
No, I don't hit it off so either, for what resemblance
does a swift-footed man bear to a die ? Now I
have it : the palm does not mean victory, but
prolific Tyre, the proud mother of palms, was the
dead man's birthplace ; the cock signifies that he
was a man who made himself heard, a champion too
I suppose in love matters and a versatile songster.
The sceptre he holds is emblematic of his speech
and the die cast wide means that in his cups he fell
and died. Well, these are symbols, but the stone
tells us his name, Antipater, descended from most
puissant ancestors.

Codex

Codex

Note: Épigrammes d'ornements allégoriques

La 7.422 ouvre une série de huit pièces qui décrivent des ornements allégoriques (422-429); elle a probablement servi de modèle aux autres. Ces ornements allégoriques sur les différentes stèles servent d'emblèmes pour identifier certaines caractéristiques du mort: son éloquence, sa bravoure, son lieu de naissance, etc.

Scholium 7.428.1

Scholium 7.428.2